Trang chủ » Giấy phép lao động

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép

trong Giấy phép lao động, 09-04-2018

Hiện nay các tranh chấp lao động và thủ tục có liên quan đến lao động là vấn đề được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm. Theo ghi nhận có rất nhiều tranh chấp xẩy ra trên cơ sở thiếu hiểu biết và vận dụng quy định pháp luật lao động và pháp luật có liên quan dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như người lao động. Các vấn đề về visa lao động, giấy phép lao động, hợp đồng lao động... đã và đang là rào cảng đối với các doanh nghiệp trong quá trình phát triển..Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì thủ tục khó khăn với sự bất đồng về ngôn ngữ  đã gây trở ngại lớn cho nhà đầu tư, người lao động nước ngoài thực sự muốn ở Việt Nam lâu dài để thực hiện công việc kinh doanh. Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp DNC VIETLINK  sẽ hỗ trợ liên hệ, giải quyết mọi khó khăn mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng cho khách hàng.

Chi tiết »