Giới thiệu về dịch vụ thẻ tạm trú / thường trú

Theo quy định tại Điều 31 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, người nước ngoài khi vào Việt Nam sẽ được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc đóng dấu vào thị thực rời.

Thời hạn tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam là 15-30 ngày, trừ trường hợp người nước ngoài có thẻ thường trú còn thời hạn sử dụng.

Quy định chung

Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.

Tuỳ theo loại ký hiệu mà thẻ tạm trú có thời hạn khác nhau như sau:

  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, ĐT và DH có thời hạn không quá 05 năm.
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.
  • Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

Các dịch vụ về thẻ Tạm trú

Cấp mới thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 31 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, người nước ngoài khi vào Việt Nam sẽ được đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp chứng nhận tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh bằng hình thức đóng dấu vào hộ chiếu hoặc đóng dấu vào thị thực rời. Thời hạn tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam là 15-30 ngày, trừ trường hợp người nước ngoài có thẻ tạm trú còn thời hạn sử dụng.

Cấp lại thẻ tạm trú cho người nước ngoài

– Trường hợp cấp lại:

  • Thẻ tạm trú sắp hết hạn
  • Thẻ tạm trú mất, rách, hỏng
  • Thẻ tạm trú thay đổi thông tin do thay đổi hộ chiếu

Liên Hệ Công Ty Luật DNC

DNC là Công ty tư vấn độc lập tại Việt Nam.

Sự ra đời và phát triển của Chúng tôi gắn liền với quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam trong thế kỷ mới.

Gửi email đến DNC

[contact-form-7 404 "Not Found"]