Thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự

  • Tất các các tài liệu, chứng từ muốn sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch sang tiếng Việt và công chứng.
  • Hợp pháp hoá lãnh sự là việc chứng thực chữ ký, con dấu của cơ quan ngoại giao, việc hợp pháp hoá lãnh sự sẽ thực hiện qua các bước bao gồm phòng công chứng, bộ ngoại giao và đại sứ/lãnh sự Việt Nam tại các nước.
  • Tuỳ theo yêu cầu của mỗi nước thì việc chứng thực chữ ký, con dấu của các cơ quan có khác nhau.
  • Ngoài thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự như trên một số nước cho phép công dân nước mình thực hiện việc tuyên thệ, sao y các tài liệu chứng từ tại Việt Nam thông qua lãnh sự/đại sứ quán của nước đó. Tài liệu này cũng được chấp thuận tại một số các cơ quan công quyền của Việt Nam và được công nhận.

Liên Hệ Công Ty Luật DNC

DNC là Công ty tư vấn độc lập tại Việt Nam.

Sự ra đời và phát triển của Chúng tôi gắn liền với quá trình mở cửa và hội nhập của Việt Nam trong thế kỷ mới.

Gửi email đến DNC

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Có thể bạn quan tâm

Thủ tục cấp giấy mới giấy phép

Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động 2012, người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động trừ các trường hợp theo pháp luật quy định không cần phải có giấy phép lao động. Các trường hợp không cần phải có giấy phép lao động được quy định tại Điều 172 Bộ Luật Lao động và Điều 7 Nghị định 11/2016.