Trang chủ » Tư vân đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty nước ngoài

trong Tư vân đầu tư nước ngoài, 09-04-2018

Tư vấn các thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chi tiết »

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện

Tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam, liên doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện

trong Tư vân đầu tư nước ngoài, 09-04-2018

DNC VIETLINK ông ty luôn đi đầu trong tư vấn pháp luật, với các lĩnh vực thế mạnh chúng tôi đã và đang thực hiện Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, góp vốn, mua cổ phần, công ty Liên doanh, Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài, giấy phép nhà thầu, giấy phép đầu tư ra nước ngoài... Tư vấn doanh nghiệp trong nước: Thành lập công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh, lập chi nhánh, văn phòng đại diện Tư vấn lĩnh vực đất đai: Thực hiện thủ tục nhà đất, tư vấn dự án bất động sản, mua bán, sáp nhập, tặng cho, thừa kế… Luật sư đại diện: Đại diện thu hồi nợ, Giải quyết tranh chấp, Bào chữa tại Tòa. Tư vấn lao động : Xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa, soạn thảo hợp đồng lao động, tranh chấp lao động…. Tư vấn pháp luật: Tư vấn thường xuyên, Soạn thảo hợp đồng, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế...

Chi tiết »