Trang chủ »Tin tức chuyên ngành

Theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 01/01/2018

Theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 01/01/2018 các bạn khởi nghiệp, các hộ kinh doanh sau chuyển đổi và doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ cần chú ý với những quyền lợi được hỗ trợ như sau:

Theo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ 01/01/2018 

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được: Hỗ trợ về quản lý, pháp lý, thuế kế toán(được áp dụng phương pháp kê khai thuế, kế toán đơn giản hơn, được giảm thuế TNDN có thời hạn nhất định), hỗ trợ tiếp cận tín dụng, mở rộng thị trường, tạo chuỗi liên kết ngành nghề, tiền thuê đất… chi tiết quy định tại Chương II, từ Điều 8 đến Điều 15 của Luật này.

Đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được hỗ trợ như sau: Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu và các khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Được miễn lệ phí môn bài, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:

a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;

b) Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.

 

 

Tag: