Liên hệ
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Lầu 6, HP Building, 60 Nguyễn Văn Thủ, P Đakao, Quận 1, TPHCM
Tel: +848-35061194  or  +848 62762950  -  Fax: +848-35061194
 
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Phòng 504, Giang Vo Lake View Building - D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +844 37690339 - Fax: +844 37690338