Trang chủ » Đối tượng phải xin giấy phép lao động

Trường hợp phải xin giấy phép lao động

trong Đối tượng phải xin giấy phép lao động, 30-08-2016

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Căn cứ theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động 2012, người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động trừ các trường hợp theo pháp luật quy định không cần phải có giấy phép lao động. Các trường hợp không cần phải có giấy phép lao động được quy định tại Điều 172 Bộ Luật Lao động và Điều 7 Nghị định 11/2016. Để thuận lợi cho người lao động nước ngoài xin cấp giấy phép lao động tại Việt Nam, Công ty chúng tôi xin được giới thiệu các trường hợp người lao động nước ngoài phải được cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho quý khách hàng.

Chi tiết »